Wedstrijdzeilen

Geschiedenis

Het wedstrijdzeilen kent reeds een lange geschiedenis.  Het is ontstaan in de tijd dat zeilschepen thee, specerijen, wol en edelmetalen vervoerden tussen het Verre Oosten en Europa. De boot die het eerste terug was kreeg de beste prijs voor zijn handelswaar. De start van deze strijd was vroeger de aanvang van de gunstige pasaatwinden. Onderweg werden meningsverschillen met een handgemeen opgelost.

Tegenwoordig

Tegenwoordig gaat het er allemaal wat georganiseerder aan toe. Zo is er een goed geregelde startprocedure en meningsverschillen worden geregeld met een protestcomité conform de geldende wedstrijdregels. De reglementen voor het wedstijdzeilen zijn onder aan deze pagina te downloaden (Engelstalig).

Voor wedstrijd

De wedstrijd begint al ver voor het eerste startsignaal. De boot dient in optimale conditie te verkeren om kans te maken op het hoogste podium. Wedstrijdzeilen is veelal een concentratiesport. Wie het langste zijn koppie er bij weet te houden wint de wedstrijd. Een wedstrijd duurt meestal een tot twee uur. Uitgeslapen en fit zijn is dus een must. Dit weerhoudt de meeste wedstrijdzeilers er echter niet van het voor en na de wedstrijden erg gezellig te maken. Ook dien je als team op elkaar ingespeeld te zijn en is het van belang om de organisatie aan boord te kennen. Trainingen dragen zeker bij aan een betere samenwerking aan boord.

De wedstrijd

De meeste wedstrijden worden gestart met een 5, 4, 1, 0 startsequentie. Voor de start dien je je achter de startlijn te bevinden welke wordt gemarkeerd door twee boeien of het startschip en een boei. Na de start gelden veelal dezelfde regels als buiten de wedstrijden. Tijdens het wedstrijdzeilen zijn er echter veel meer regels. Het is dan ook van belang de basis van deze regels te kennen alvorens deel te nemen aan de wedstrijden.

De regels

De regels worden opgesteld door de International Sailing Federation en worden om de 3 jaar bijgesteld. De huidige reglementen lopen van 2021 tot 2024. Deze zijn echter in het Engels opgesteld. Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) brengt dan ook een Nederlandstalige versie op de markt. De link hiernaar is ook onderaan deze pagina te vinden.

Links

Regels & Reglementen voor het zeilen

Tags: wedstrijd zeilen, geschiedenis, reglementen, isaf, knwv, Koninklijk Nederlands Watersport Verbond,